Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

PORAKA Dekemvri 2008.pmd

Се извинуваме, оваа страна е достапна само на English.