Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

12.2006 - Glasilo Poraka

“ПОРАКА” – Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 4, година XIX – Декември 2006

СОДРЖИНА

2. Страна
На 13-ти Декември 2006 година во Њујорк
Усвоена Конвенцијата за правата на лицата со попреченост

3. и 4. Страна
Обраќање на г-дин Љупчо Мешков, Министер за труд и социјална политика
Партнерски односи помеѓу владин и невладин сектор за обезбедување на социјални сервисни служби

4. и 5. Страна
Обраќање на г-дин Душко Миновски, Државен секретар во Министерството за труд и социјална политика
Реформи во системот на социјална заштита – обезбедување на социјални сервисни служби

6. и 7. Страна
Национална конференција “Сервисни служби во местото на живеење за лицата со интелектуална попреченост – идни перспективи”

8., 9. и 10. Страна
Одржани општински конференции на тема “Сервисни служби во местото на живеење за лицата со интелектуална попреченост – идни перспективи”

11. и 12. Страна
На 6-ти Декември 2006 година во Куманово
Одбележан 40-годишен јубилеј од делувањето и свечено отварање на дневен центар во Куманово

13. Страна
Активности на Посебното основно училиште “Маца Овчарова” – Велес

14. и 15. Страна
Од членството на РЦПЛИП – ПОРАКА во Европската Инклузија
Семејствата и интелектуалната попреченост во Европа

15. Страна
Активности на ЦПЛИП – ПОРАКА Виница

16. Страна
Наша страница:
Активности на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА во Скопје и Радовиш