Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

12.2005 - Glasilo Poraka

“ПОРАКА” – Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 4, година XVIII – Декември 2005

СОДРЖИНА

2. Страна
ВОВЕД – “Сиромаштија и интелектуална попреченост во Р. Македонија”

3 Страна
Г-дин Слободан Најдовски, потпретседател на Собранието на Р. Македонија
Значењето на Националната конференција “Сиромаштија и интелектуална попреченост во Р. Македонија”

4.и 5. Страна
Заклучоци за намалување на сиромаштијата и промоција на социјална инклузија за лицата со интелектуална попреченост

6. Страна
Порака од Хиса Ал Тани, Специјалниот известувач на ОН
Сиромаштијата останува еден од најголемите предизвици

7. Страна

  • Комесарот Владимир Шпидла во дијалог со ЕАСПД
  • НВО Саем – 5-ти Форум на граѓанското општество

8. и 9. Страна
Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

  • Одбележување на 3-ти Декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост на локално ниво
  • ЦПЛИП–ПОРАКА Прилеп организираше атлетско– рекреативен митинг

10. и 11. Страна
Нови модели – Поддржано вработување

12. и 13. Страна
Од членството на РЦПЛИП – ПОРАКА во Интернационалната Инклузија
Конвенција за попреченост на Обединетите нации

14. Страна
Социјални активности на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

15. Страна
Габриела Шандуловска
Отворен е дневен центар за деца со церебрална парализа и Монтесори центар

16. Страна
Наша страница: Втори спортско – рекреативни активности СТРУГА 2005