Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

12.2003 - Glasilo Poraka

“ПОРАКА”
Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост -ПОРАКА-

Број 4, година XVI – Декември 2003

СОДРЖИНА

2. Страна
ВОВЕД – Порака од г-дин Кофи Анан, Генерален секретар на ООН

3. Страна
АКТУЕЛНО – Зајакнување на капацитетот на локалните организации на -ПОРАКА

4 и 5. Страна
ДЕКЛАРАЦИЈА од конференција “Еднакви права – Еднакви можности”

6 и 7. Страна
Разлики помеѓу интелектуална попреченост и ментана болест

8 и 9. Страна
Активности на дневниот центар -ПОРАКА Скопје-

10. Страна

 • Добротворна аукција
 • Национална изложба на детски цртежи и ракотворби

11. Страна

 • 25-годишнина од делувањето на -ПОРАКА Демир Хисар
 • Изложба на -ПОРАКА Радовиш
 • ПОРАКА Охрид на Пелистер

12. Страна

 • Превземен текст – Корисно работи – џабе не пукај
 • Мис Лебед ја посети ПОРАКА Струга

13. Страна

 • Одржан третиот НВО Саем
 • Активности на –ПОРАКА Гевгелија

14 и 15. Страна
Приоритети – ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА

15. Страна

 • Инфо – Четврт тренинг семинар на МДАП
 • Инсертирање на летоци

16. Страна
Наша страница – Во Собранието на Р. Македонија