Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

PORAKA Dekemvri 2010.pmd

“ПОРАКА”
Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 4 година XIII – декември 2010

СОДРЖИНА

2 страна
Соопштение на ЕАСПД по повод новата Европска стратегија за попреченост:
Европска стратегија за попреченост 2010-2020: значајно постигнување и пропуштена можност

3 страна

Активности на ЕАСПД во партнерство со РЦПЛИП – ПОРАКА

Манифест од Европската конференција во Република Македонија “Кон живеење во заедницата: актуелни состојби – идни предизвици”

4 страна

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА

РЦПЛИП – ПОРАКА работно го одбележа 3-ти декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост

5 и 6 страна

Кампања “Животот како безбедна авантура”

Извештај од спроведено истражување за состојбата на лицата со попреченост во Македонија

7 страна

Порака од Бан Ки-мун, Генерален секретар на Обединетите нации

Порака по повод Меѓународниот ден на лицата со попреченост

8, 9 и 10 страна

Активности на Европската комисија

Европска стратегија за попреченост 2010-2020: Обновена обврската за Европа без бариери

10 страна
Градот и попреченоста – креирање на локални акциони планови за попреченост

Релаизирани обуките во општина Радовиш

11, 12, 13 и 14 страна

Активности на локалните организациии на РЦПЛИП – ПОРАКА

ЦПЛИП – ПОРАКА Тетово,
ЦПЛИП – ПОРАКА Демир Хисар,
ЦПЛИП – ПОРАКА Радовиш
ЦПЛИП – ПОРАКА Скопје,
ЦПЛИП – ПОРАКА Штип,
ЦПЛИП – ПОРАКА Виница,
ЦПЛИП – ПОРАКА Струмица.

15 страна
Преземен текст “24 часа здравје” од 22-ри ноември 2010 година
Аутизам – Предупредувачки знаци за родителите

16 страна

Наша Страница

Корисниците на дневниот центар – ПОРАКА Радовиш во посета на пекарата “Давид”