Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

Untitled-2

Правата на лицата со интелектуална попреченост во Република Македонија