Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

03.2007 - Glasilo Poraka

“ПОРАКА” – Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 1, година XX – Март 2007

СОДРЖИНА

2. Страна
Одржано годишно собрание на РЦПЛИП – ПОРАКА
Чедомир Трајковски, Претседател на РЦПЛИП – ПОРАКА

3.,4., 5. и 6. Страна
Преглед на најважниот меѓународен договор за правата на лицата со попреченост
Конвенција за правата на лицата со попреченост на Обединетите нации

7. Страна
Конференција на ЕДФ во Тирана – Албанија, 18-ти и 19-ти Декември 2006 година
Декларација: Од зборови кон дела

8., 9. и 10. Страна
На 23-ти Јануари 2007 година, Владата на Република Македонија усвои
Стратегија на Владата за соработка со граѓанскиот сектор

10. Страна
Активности на Националниот совет на инвалидски организации на Македонија
Се подготвува Национален извештај за правата и состојбата на лицата со попреченост

11., 12. и 13. Страна
Од членството на РЦПЛИП – ПОРАКА во ЕАСПД
Меморандум за работна рамка за европски принципи за квалитет

14. и 15. Страна
Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

16. Страна
Наша страница:
Учество на Меморијална крводарителска акција