Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

MK easy-read-un-convention