Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

Untitled-3

Човекови права за жени, мажи и деца со попреченост насекаде во светот