Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

Untitled-6

Публикација

Локален акционен план за подобрување на положбата на лицата со интелектуална попреченост во Општина Охрид