Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

PORAKA septmevri 2010.pmd

“ПОРАКА”
Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 3, година XXIII – Октомври 2010

СОДРЖИНА

2 страна
Обраќање на Министерот Бајрами на конференцијата “Кон живеење во заедницата: актуелни состојби – идни предизвици”

3, 4 и 5 страна
Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА во партнерство со ЕАСПД

Европска конференција во Република Македонија
“Кон живеење во заедницата: актуелни состојби – идни предизвици”

Награда за животно дело на ЕАСПД доделена на г-ѓа Виолета Димоска, Генерален секретар на РЦПЛИП – ПОРАКА
6 и 7 страна
Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА во Куманово, Виница и Охрид

Успешна реализација на програмата “Градот и попреченоста”

8 страна
Документ за позиција на Интернационалната Инклузија

Деловна способност за сите лица со интелектуална попреченост

9 и 10 страна
Активности на Интернационалната Инклузија
Кампања на Интернационалната Инклузија за членот 19:
Живеење во заедницата

10 страна
Активности на Обединети Нации

 • Третата сесија на Конференцијата на земји потписнички на Конвенцијата за правата на лица со попреченост
  Активности на Европската унија

Европа ќе го награди својот најпристапен град

11 страна
Социјални активности на дневниот центар – ПОРАКА Радовиш

 • Корисниците на дневниот центар – ПОРАКА Радовиш на хуманитарен концерт во спортската сала
 • Корисниците на дневниот центар – ПОРАКА Радовиш во посета на

Крушевож
12 и 13 страна
Социјални активности на дневниот центар – ПОРАКА Скопје

 • Активности на базен
 • Градска плажа, одбојка на песок и возење велосипед по кејот на реката Вардар
 • Кошаркарски натпревар на репрезентацијата на Македонија

14 страна
Активности на локалните организациии на РЦПЛИП – ПОРАКА

 • Посета на Дојранското езеро
 • Посета на излетничкиот локалитет Пониква
 • Посета на Специјалниот завод – Демир Капија

15 страна
Преземен текст “24 часа здравје” од 30-ти август 2010 година

Споделувајте ги искуствата со вашето дете

16 страна
Наша Страница

Соработка со Факултетот на ликовни уметности