Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

06.2008 - Glasilo Poraka

“ПОРАКА” – Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 2, година XXI – Јуни 2008

СОДРЖИНА

2. страна
Комеморативен настан: Влегување во сила на Конвенцијата за правата на лица со попреченост и Опцијалниот Протокол, Њу Јорк, 12-ти мај 2008 година
Порака од Специјалниот известувач на ОН за попреченост

3. страна
Информативен сервис на Обединетите нации во Виена (UNIS)
Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост влезе во сила на 3-ти Мај 2008 год.

4. и 5. страна
Документ за позиција на Европската Инклузија
Клучни елементи на систем за поддржано донесување одлуки

6. и 7. страна
Документ за позиција на Европската Инклузија
Образование за сите – Различноста како можност за образование во училиште

8.9. и 10. страна
Европска конференција на високо ниво во Загреб – Хрватска, 20-21.09.2007
Загрепска декларација

11. страна
Социјални активности на дневниот центар – ПОРАКА Скопје

12. и 13. страна
Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

14. и 15. страна

  • Преземен текст од “24 часа здравје” – Прилог на “Дневник” 22.10.2007 год. “Пред децата зборувајте чисто и правилно”
  • Преземен текст од “24 часа здравје” – Прилог на “Дневник” 12.05.2008 год. “Исхраната во контрола наепилепсијата”

16. страна
Наша страница
ЦПЛИП – ПОРАКА Струга на фестивал во Словенија