Delivering the message of people with intellectual disabilities to the public since 1963

Archive
Poster1 g
June 2, 2010

(Macedonian) Активности за истакнување на потребата од инто ратификување на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

Untitled-4
December 3, 2009

(Macedonian) Промоција на кампања за превенција од малтретирање на деца/лица со интелектуална попреченост „Животот како безбедна авантура“

Sorry, this entry is only available in Macedonian.

aktivnosti73
December 2, 2006

Sports and Recreational Activities, 29.06 – 03.07.2006 StrugaСОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА на адолесценти со интелектуална попреченост преку спортско – рекреативни активности

The Republic Center for Support of Persons with Intellectual Disability – PORAKA as a service provider manages four day centers for adolescents with intellectual disability

dc17
December 2, 2006

SWOT analyses workshopsAnalyzing the day care centers and local branches of PORAKA

One of the goals of the Republic Center for Support of Persons with Intellectual Disability – PORAKA is coordination and support of the work of

logo_2003
December 3, 2003

(Macedonian) Национална кампања за поддршка на лица со интелектуална попреченост “Не ја тестирајте само Вашата интелигенција, тестирајте ја Вашата човечност”

Sorry, this entry is only available in Macedonian.