Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

Archive
z1
декември 10, 2018

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА и Театар ПИТеатарски мултимедијален перформанс ОКСИГЕН

РЦПЛИП – ПОРАКА во текот на 2018 година, во соработка со членовите на Театар Пи, Златко Митрески и Македонка Илиевска работеа на подготовка на мултимедијалниот

mk2
декември 9, 2018

Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКААктивности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА по повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост

ЦПЛИП – ПОРАКА Штип го одбележа 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост со повеќе активности, а во рамки на темата дадена од Обединетите

dek1
декември 4, 2018

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКАОдбележување на 3-ти Декември – Меѓународен ден на лицата со попреченост, на национално ниво

РЦПЛИП – ПОРАКА, како членка на Националниот совет на инвалидски организации и заедно со своите локални организации, и во 2018 година работно го одбележи 3-ти

swot
ноември 21, 2018

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКАОдржана работилница за разгледување на SWOT анализите и тековното оперативно работење на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

Работилницата за SWOT анализи и оперативно работење има за цел консолидирање и унапредување на активностите и делувањето на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА. РЦПЛИП

k1
септември 27, 2018

Одржана дваесеттата сесија на Комитетот за правата на лица со попреченостРазгледување на иницијалниот извештај на Република Македонија

На 27.8.2018 година во Женева, започна дваесеттата сесија на Комитетот за правата на лица со попреченост, на која се разгледуваа извештаите на Алжир, Бугарија, Малта,