Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

Archive
6
мај 31, 2017

ФИНАЛЕН НАСТАНЦиклус на обуки во рамките на меѓународниот проект „Disability Leaders of Tomorrow“

Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА Скопје, во соработка со Репбуличкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА,

m2
мај 5, 2017

Партнерства на РЦПЛИП – ПОРАКА во европски проектиОдржани два информативни настани за мултипликација во рамките на европскиот проект „Рана инклузија преку взаемно учење”

Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА во изминатиот период продолжи со предвидените активности како една од партнерските организации во конзорциумот

d3
мај 4, 2017

Зајакнување на капацитети на обезбедувачите на сервисни службиОдржана работилници за пет модули во циклусот на обуки „Disability Leaders of Tomorrow“

Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА Скопје, во соработка со Репбуличкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА,

ei-pazar
март 23, 2017

Партнерства на РЦПЛИП – ПОРАКА во европски проектиАктивности во рамките на проектот „Рана инклузија преку взаемно учење“

Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА продолжува со учеството како партнер организација во конзорциум со 10 партнери во Европскиот проект

IMGP3763
март 8, 2017

Зајакнување на капацитети на обезбедувачите на сервисни службиОдржана воведна работилница во циклусот на обуки „Disability Leaders of Tomorrow“

Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА Скопје, во соработка со Репбуличкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА,