Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

Archive
easpd
јули 18, 2018

Стратегија на EASPD 2018-2021ЗАЛОЖБА! – Обезбедување на сервисните служби на утрешнината

Европската асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост – ЕАСПД е европска НВО која ги претставува обезбедувачите на сервисни служби за поддршка

povik-001
јуни 25, 2018

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА, НСИОМ, МИМ и МДИПрви активности во рамките на проектот „Попреченоста е само прашање на перцепција”

Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија, а Републичкиот центар за поддршка на

unicef obuka
јуни 23, 2018

Активности на НСИОМ координирани од РЦПЛИП – ПОРАКАЗајакнување на капацитетите на НСИОМ и неговите организации – членки

Националниот совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ) во периодот јуни 2017 – јули 2018 година работеше на имплементација на проект за зајакнување на капацитетот

bt
јуни 5, 2018

Активности на ЦПЛИП – ПОРАКА БитолаНастан “Под ова небо исти сме”

Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА Битола организираше настан „Под ова небо исти сме” кој се одржа на 12.5.2018 во соработка

hera
мај 23, 2018

Сорабтока на РЦПЛИП – ПОРАКА со ХЕРАОбуки за подобрување на работата со деца со попреченост кои се жртви на семејно насилство

Во септември 2016 година, во партнерство со канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје, Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување – ХЕРА, почна иновативен проект за воспоставување