Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

Archive
ei logo
октомври 5, 2017

Партнерства на РЦПЛИП – ПОРАКА во европски проектиАктивности во рамките на проектот „Рана инклузија преку взаемно учење“

Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА продолжува со учеството како партнер организација во конзорциум со 10 партнери во Европски проект

с3
октомври 5, 2017

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКАОдржана работилница за SWOT анализа и оперативно работење на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

Една од редовните програмски активности на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА, од самото негово формирање, е координација и пружање

s2
септември 20, 2017

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКАСпортско – рекреативни активности за корисниците на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

Во согласност со својата Програма за работа за 2017 година, Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА во периодот од 11-ти

6
мај 31, 2017

ФИНАЛЕН НАСТАНЦиклус на обуки во рамките на меѓународниот проект „Disability Leaders of Tomorrow“

Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА Скопје, во соработка со Репбуличкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА,

m2
мај 5, 2017

Партнерства на РЦПЛИП – ПОРАКА во европски проектиОдржани два информативни настани за мултипликација во рамките на европскиот проект „Рана инклузија преку взаемно учење”

Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА во изминатиот период продолжи со предвидените активности како една од партнерските организации во конзорциумот