Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

Archive