Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!  1. Loading ...

Адреса
ул. “Орце Николов” бр. 122
1000 Скопје,
Република Македонија
Телефон
02/3296-961
Факс
02/3296-960