Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!  1. Loading ...
Адреса
ул. “Орце Николов” бр. 122
1000 Скопје,
Република Македонија

e-mail: poraka@t.mk
тел. 02/3296-961
Телефон
02/3296-961

Email
poraka@t.mk