Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

06.2012 - Glasilo Poraka

“ПОРАКА” – Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 2, година XXV – Јуни 2012 година

СОДРЖИНА

Страна 2
Од членството на РЦПЛИП – ПОРАКА во ЕАСПД
Истражување на ЕАСПД
Инклузијата е решение, а не непријател

Страна 3
Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА
Успешна реализација на процесот за адаптирање, реновирање и опремување на новиот објект
Отворен новиот објект на дневниот центар – ПОРАКА Радовиш

Страна 4
Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА
Одржани работилници за СЊОТ анализа на локалните организации и сервисните служби на РЦПЛИП – ПОРАКА
Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА
Реализација на проектот “Заедно за подобра иднина”

Страни 5 и 6
Партнерства во рамките на програмата “Активни граѓани”
Завршни активности во рамките на проектот “ПОРАКА: Отворете ги прозорците кон општина без дискриминација”
Текст преземен од “Урбан”, број 16, мај 2012 година
Под ова сонце исти сме

Страни 7,8 и 9
Активности на Европскиот форум за попреченост (ЕДФ)
Резолуција за човекови права, начин за излез од кризата
Движењето за попреченост креираше заедничка веб страна за најдобри практики

Страни 10 и 11
Од партнерството на РЦПЛИП – ПОРАКА во Европската Инклузија
Посебен фокус: Права за сите деца!

Страна 12
Од партнерството на РЦПЛИП – ПОРАКА во Европската Инклузија
Граѓаните со интелектуална попреченост сакаат реална плата за реална работа

Страна 13
Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

  • Тематски часови: “Што е интелектуална попреченост?”

  • Одбележување на велигденските празници во Струмица

Страни 14 и 15
Активности на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

  • Корисниците на дневниот центар – ПОРАКА Радовиш на обука за компјутерски вештини

  • Рекреација и одбојка
  • Бебе саем
  • Активности со АЕГЕ
  • Претпремиера на “Малиот принц”
  • Велигденска работилница со Црвен крст на град Скопје
  • Продолжува соработката со Институтот за Вајарство

Страна 16
Наша страница
ПРЕД И ПОТОА
Текот на процесот на адаптирање и реновирање на објектот за дневен центар за лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА Радовиш