Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

Продолжено партнерство на проектот за Рана Инклузија

z1
декември 10th, 2018

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА и Театар ПИТеатарски мултимедијален перформанс ОКСИГЕН

РЦПЛИП – ПОРАКА во текот на 2018 година, во соработка со членовите на Театар Пи, Златко Митрески и Македонка Илиевска работеа на подготовка на мултимедијалниот

mk2
декември 9th, 2018

Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКААктивности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА по повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост

ЦПЛИП – ПОРАКА Штип го одбележа 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост со повеќе активности, а во рамки на темата дадена од Обединетите

dek1
декември 4th, 2018

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКАОдбележување на 3-ти Декември – Меѓународен ден на лицата со попреченост, на национално ниво

РЦПЛИП – ПОРАКА, како членка на Националниот совет на инвалидски организации и заедно со своите локални организации, и во 2018 година работно го одбележи 3-ти