Активности на Националниот совет на инвалидски организации на Македонија и неговите здружени членки

Работно одбележување на 3 Декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост

Под мотото „Да градиме подобра поддршка: за лицата со попреченост – инклузивен, пристапен и одржлив свет пост КОВИД-19“, Националниот совет на инвалидски организации на Македонија и неговите организации членки, во Домот на хуманитарни организации „Даре Џамбаз“ го одбележаа Меѓународниот ден на лицата со попреченост.

На одбележувањето присуствуваше и претседателот на државата Стево Пендаровски, кој во оваа прилика посочи дека покрај мерките на институциите коишто се најважни во моментов, потребна е и поголема индивидуална одговорност.

Претседателот на Националниот совет на инвалидски организации и претседател на Националниот Сојуз на глуви и наглуви на Република С. Македонија, Томица Стојановски во своето обраќање истакна дека одбележувањето на 3 Декември – Меѓународен ден на лицата со попреченост започна во 1992 година, со резолуција број 47/3 донесена на Генералното Собрание на Обединети Нации.

„Активностите за одбележување на овој ден имаат за цел да го промовираат разбирањето за проблемите на лицата со инвалидност и да мобилизираат поддршка за достоинство, правда, и благосостојба на овие лица“, рече Стојановски.

Одбележувањето на денот, како што посочи тој, нуди можност да се поттикнат промени во ставовите кон лицата со инвалидност и да се отстранат бариерите за нивно целосно учество во сите аспекти на животот.

„Ништо за нас, без нас е препознатлив акроним на лицата со инвалидност за еднаков и достоинствен живот со кој националните инвалидски организации се обидуваат да ја зголемат свеста за придобивките што произлегуваат од интеграцијата на лицата со инвалидност во секој аспект на политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот во нашата држава“, додаде Стојановски.

Претседателот Стево Пендаровски посочи дека нашата земја пред речиси една деценија ја ратификуваше Конвенцијата на Обединетите Нации за правата на лицата со попреченост и истакна дека како држава и натаму заостануваме со нејзина целосна и доследна имплементација. Тој, на овој ден повтори дека крајно време е да се имплементираат одредбите на Конвенцијата, особено членовите 5 и 9, односно, правата на пристапност и на еднаквост и недискриминација.

„Потребно е надлежните институции со директна поддршка и вклученост  на претставниците од организациите на лицата со попреченост, поефективно да пристапат кон имплементација на споменатите членови.  Исто така, неопходно е лицата со попреченост и нивните организации да бидат вклучени во мониторингот, во надзорот над имплементација на Конвенцијата, при што мора да се изнајдат соодветни модалитети за вашето учество во мониторингот за тој да не биде само формалност“, потенцираше претседателот Пендаровски.

На средбата со претставниците на здруженијата со телесен инвалидитет, на глуви и слепи лица, здруженија на лица со интелектуална попреченост и цивилни и трудови инвалиди, претседателот Пендаровски рече дека мора да се зголеми динамиката со којашто државни институции работат на укинување на физичките и менталните бариери и имплементација на инклузивното образование, а со тоа и надминување на длабоко вкоренетите стереотипи.

„Институциите кои работат со лицата со попреченост неопходно е да имаат соодветни кадровски, финансиски и технички ресурси. Притоа, не смее да се прават компромиси и да се одложуваат процесите без разлика на сите економски, политички или како во моментов, здравствени предизвици и проблеми“, подвлече претседателот Пендаровски.

Во услови на пандемијата на Ковид-19, како што додаде претседателот Пендаровски, најзагрозени се најранливите категории наши сограѓани, на коишто им е потребна поддршка, солидарност и грижа. Во таа насока, заклучи претседателот Пендаровски, „покрај институционалните мерки кои се најважни во моментов, потребна е и зголемена индивидуална одговорност и ангажман на секој наш граѓанин. Сите ние како поединци можеме да придонесеме со нашето однесување, проактивност и одговорност“.

На средбата, претставниците на националните инвалидски организации – членки на НСИОМ на претседателот Пендаровски му ги укажаа проблемите и предизвиците со коишто секојдневно се соочуваат. Пред се, ја посочија непристапноста на објектите, недостапноста до образованието, невработеноста на лицата со попреченост, ниските надоместоци од државата, недостиг на соодветни помагала.

Во рамки на подобрување на дел од состојбите со кои се соочуваат лицата со попреченост, Претседателот Пендаровски искажа ветување дека нема да го потпише Указот за прогласување на Законот за градба доколку во него не се имплементирани главните сугестии на лицата со попреченост,  а коишто предвидуваат новите објекти да бидат пристапни за лица со попреченост.

Scroll to Top
Skip to content