Зајакнување на капацитети на обезбедувачите на сервисни служби

Одржана воведна работилница во циклусот на обуки „Disability Leaders of Tomorrow“

Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА Скопје, во соработка со Репбуличкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА, на 04.03.2017 година во Домот на хуманитарни организации „Даре Џамбаз“ во Скопје, ја одржа воведната работилница во циклусот на обуки во рамките на меѓународниот проект „Disability Leaders of Tomorrow“ на ЕАСПД – Европска асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост. Прочитајте повеќе тука

Scroll to Top
Skip to content