Лесно читливи информации за COVID-19

Преземено од Светска здравствена организација

На следниот линк можете да најдете лесно читливи информации за лица со интелектуална попреченост – 7 начини како да се спречи ширењето на корона вирусот COVID-19 Easy to Read MK

Дополнителни информации во лесно читлив формат се достапни во гласилото ПОРАКА на следниот линк Glasilo PORAKA Mart 2020

Scroll to Top
Skip to content