Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Водич за самозастапување и социјална инклузија во рамки на проектот „Кон европски вредности: лицата со попреченост како еднакви граѓани“

Водичот за самозастапување и социјална инклузија, кој е подготвен во рамки на проектот „Кон европски вредности: лицата со попреченост како еднакви граѓани“ можете да го погледнете на српски јазик на следниот линк:
Vodič za samozastupanje i socijalnu inkluziju

Scroll to Top
Skip to content