Повик за пријавување на обуки

Бесплатен курс за обука за Disability Leaders of Tomorrow!

Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА Скопје ги поканува професионалците, волонтерите, социјалните претприемачи или истражувачите кои делуваат во областа на обезбедување на сервисни служби за лица со попреченост да се пријават за кандидати за обука во проектот Disability Leaders of Tomorrow (D-LoT) за да ја претставуваат Република Македонија.

Целиот повик можете да го погледнете тука.
Формуларот за пријава на повикот можете да го преземете тука.

Scroll to Top
Skip to content