Успешна реализација на повеќегодишна иницијатива

Отворен социјален клуб за лица со интелектуална попреченост во Битола

На 2 април 2016 година во Битола официјално беа пуштени во употреба работните простории на Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА Битола и Здружението за аутизам „Марко Поло Експлорер” – Битола.

Просториите ги обезбеди Општина Битола, а Министерството за труд и социјална политика издвои средства за реновирање, адаптирање и опремување, со цел истите да бидат ставени во функција. Во посебни простории ќе функционираат социјален клуб за лица со интелектуална попреченост и едукативен центар за лица со аутизам.

„Мислам дека е многу значајно, затоа што тоа е една категорија на наши граѓани за кои треба многу љубов и многу трпение. Општина Битола направи еден голем чекор со овие две здруженија и Министерството за труд и социјална политика. Се работи за деца и лица за кои треба да направиме се нивниот талент да дојде до израз”, изјави Градоначалникот на Општина Битола, Владимир Талески на отварањето на работните простории.

Scroll to Top
Skip to content