Што е вакцина против корона вирус? Лесно читливи информации

Европската асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост (ЕАСПД) и Европската инклузија подготвија публикација со лесно читливи информации на тема „Што е вакцина против корона вирус?“ наменети за лица со интелектуална попреченост. Прочитајте ја публикацијата на македонски јазик тука.

Scroll to Top
Skip to content