Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

Продолжено партнерство на проектот за Рана Инклузија

easpd
јули 18th, 2018

Стратегија на EASPD 2018-2021ЗАЛОЖБА! – Обезбедување на сервисните служби на утрешнината

Европската асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост – ЕАСПД е европска НВО која ги претставува обезбедувачите на сервисни служби за поддршка

povik-001
јуни 25th, 2018

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА, НСИОМ, МИМ и МДИПрви активности во рамките на проектот „Попреченоста е само прашање на перцепција”

Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија, а Републичкиот центар за поддршка на

unicef obuka
јуни 23rd, 2018

Активности на НСИОМ координирани од РЦПЛИП – ПОРАКАЗајакнување на капацитетите на НСИОМ и неговите организации – членки

Националниот совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ) во периодот јуни 2017 – јули 2018 година работеше на имплементација на проект за зајакнување на капацитетот