Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

Продолжено партнерство на проектот за Рана Инклузија

k1
септември 27th, 2018

Одржана дваесеттата сесија на Комитетот за правата на лица со попреченостРазгледување на иницијалниот извештај на Република Македонија

На 27.8.2018 година во Женева, започна дваесеттата сесија на Комитетот за правата на лица со попреченост, на која се разгледуваа извештаите на Алжир, Бугарија, Малта,

mk2
септември 20th, 2018

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКАОтворен социјален клуб за лица со интелектуална попреченост во Македонска Каменица

Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА Македонска Каменица доби нови простории во центарот на градот во кои, покрај седиштето на организацијата,

s1
септември 15th, 2018

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКАСПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ АКТИВНОСТИ за корисниците на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

Во согласност со својата Програма за работа за 2018 година, Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА во периодот од 3-ти