60 години

активно делување

Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА е граѓанска, родителска, национална непрофитна инвалидска организација која ги застапува правата и интересите на повеќе од 20.000 лица со интелектуална попреченост во Република  Северна Македонија.

0
години искуство
0 +
гласила
0 +
публикации
Активности

Што правиме
за постигнување
на нашите цели

Активности во рамките на проектот „Интеркултурно учење за сите“

Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА во соработка со здружението „На пола пат“ од Србија и СУМЕРО од Босна и Херцеговина започнаа со спроведување на проект со наслов „Интеркултурно учење за сите“ во јануари 2023 година. Проектот се заснова на долгогодишното искуство на трите партнер

Прочитај повеќе →
Активности на социјалните сервисни служби на РЦПЛИП – ПОРАКА

Дневен центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Радовиш Активностите на дневниот центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Радовиш изминатиот период се реализираа согласно предвидената програма за работа. Покрај редовните активности, се спроведоа и низа активности и работилници кои произлегуваат од воспоставената соработка на дневниот центар со останати чинители. Во рамки

Прочитај повеќе →
Активности во рамките на проектот „Интеркултурно учење за сите“

Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА во соработка со здружението „На пола пат“ од Србија и СУМЕРО од Босна и Херцеговина започнаа со спроведување на проект со наслов „Интеркултурно учење за сите“ во јануари 2023 година. Проектот се заснова на долгогодишното искуство на трите партнер

Прочитај повеќе →
Гласило

Тромесечен поглед во
нашата работа

Видео содржини

Не ја тестирајте вашата интелигенција,

Тестирајте ја
Вашата човечност

Кратка видео презентација на активностите во рамки на проектот

Интеркултурно
учење за сите

Публикации

Публикации

Scroll to Top
Skip to content