Author name: Martina Radonjich

Активности во рамките на проектот „Интеркултурно учење за сите“

Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА во соработка со здружението „На пола пат“ од Србија и СУМЕРО од Босна и Херцеговина започнаа со спроведување на проект со наслов „Интеркултурно учење за сите“ во јануари 2023 година. Проектот се заснова на долгогодишното искуство на трите партнер организации во областа на социјална […]

Активности во рамките на проектот „Интеркултурно учење за сите“ Read More »

Претставници на австриската организација Lebenshilfe Tirol во посета на РЦПЛИП – ПОРАКА

Претставници на австриската организација Lebenshilfe Tirol во посета на РЦПЛИП – ПОРАКА Активностите на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА на меѓународно ниво, меѓу другото, резултираат и со низа успешни соработки со организации кои делуваат во Европа, но и во светот. Една од тие соработки е со организацијата Lebenshilfe Tirol,

Претставници на австриската организација Lebenshilfe Tirol во посета на РЦПЛИП – ПОРАКА Read More »

60 години активно делување на РЦПЛИП – ПОРАКА

РЦПЛИП – ПОРАКА е оформен на 3-ти Јуни 1963 година, како Сојуз на друштва за помош на ментално ретардирани лица на Македонија. Во 1998 година го менува називот во Републички центар за помош на лица со ментален хендикеп – ПОРАКА, а во 2003 година го добива називот кој го носи до денес. Во 2023 година

60 години активно делување на РЦПЛИП – ПОРАКА Read More »

Активности на социјалните сервисни служби на РЦПЛИП – ПОРАКА

Дневни центри на РЦПЛИП – ПОРАКА во Скопје Во изминатиов период во дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА во Скопје се реализираа низа активности кои се плод на возобновени соработки со еминентни институции од областа на здравството и образованието. Така во април и мај месец, двата дневни центри беа повеќепати посетени од студенти од Медицинскиот

Активности на социјалните сервисни служби на РЦПЛИП – ПОРАКА Read More »

Нови соработки на РЦПЛИП – ПОРАКА

Соработка со Институтот за социјална работа и социјална политика при Филозофскиот факултет – Скопје Долгогодишната соработка на РЦПЛИП – ПОРАКА со Институтот за социјална работа и социјална политика при Филозофскиот факултет на УКИМ во Скопје продолжува успешно да се реализира и во изминатиот период. Во рамките на предметот „Социјална работа со лица со попреченост“, студентите

Нови соработки на РЦПЛИП – ПОРАКА Read More »

Работилница за евалуација на програмата за работа вo дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

Започнувајќи од февруари 2022 година, Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА ја преструктуираше својата програма за работа во дневните центри која беше усогласена на работилница за „Практични активности за унапредување на вештините за самостојно живеење на корисниците на дневните центри и социјалните клубови на РЦПЛИП – ПОРАКА“. Преструктуирањето на програмите

Работилница за евалуација на програмата за работа вo дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА Read More »

Активности на социјалните сервисни служби на РЦПЛИП – ПОРАКА

Дневен центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Прилеп Во изминатиов период со особена внимателност се започна нова практика каде корисниците со насока од одговорното лице имаат можност самостојно да користат  хемиски средства. Со помош на овие активности во континуитет се забележува подобро одредување количина, препознавање на средство според слика, внимателност при употреба. Преку овие активности

Активности на социјалните сервисни служби на РЦПЛИП – ПОРАКА Read More »

Студиска посета во Сараево

Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА во соработка со здружението „На пола пат“ од Србија и СУМЕРО од Босна и Херцеговина започнаа со спроведување на проект со наслов „Интеркултурно учење за сите“ во јануари 2023 година. Проектот се заснова на долгогодишното искуство на трите партнер организации во областа на социјална

Студиска посета во Сараево Read More »

Продолжуваат контиунираните активности за унапредување на човековите права на лицата со интелектуална попреченост

РЦПЛИП – ПОРАКА во 2023 година ќе продолжи со реализација на активностите кои произлегуваат од поставените цели и принципи на делување. Програмските активности на РЦПЛИП – ПОРАКА се базираат и се во насока на процесот на имплементација на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост, како исклучително значаен документ кој има правно-обврзувачки карактер за

Продолжуваат контиунираните активности за унапредување на човековите права на лицата со интелектуална попреченост Read More »

Интеркултурно учење за сите

Фондот за Западен Балкан (WBF), со поддршка на ЕУ, го поддржа проектот на Здружението „На пола пат“ под името „Интеркултурно учење за сите“, (“Intercultural Learning for All”) кој ќе се реализира во периодот од јануари до септември 2023 година. Партнери во проектот се Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА од

Интеркултурно учење за сите Read More »

Scroll to Top
Skip to content