Активности

Активности на социјалните сервисни служби на РЦПЛИП – ПОРАКА

Дневен центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Радовиш  Во дневниот центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Радовиш редовно се спроведуваат сите предвидени програмски активности за развивање на вештините за самостојно живеење на корисниците. Покрај овие редовни активности, се реализираат и низа работилници и активности поврзани со значајни празници или датуми, како и активности со соработниците …

Активности на социјалните сервисни служби на РЦПЛИП – ПОРАКА Read More »

Забелешки на РЦПЛИП – ПОРАКА во однос на Правилникот за начинот, обемот, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги на дневен престој, од аспект на лица со интелектуална попреченост

Почнувајќи од 2000 година, Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА е активно вклучен во создавањето на услови за спроведување на реформскиот процес на деинституционализација во нашата држава, односно превенција од институционализација преку оформување на социјални сервисни служби за поддршка на лицата со интелектуална попреченост и нивните семејства во местото на …

Забелешки на РЦПЛИП – ПОРАКА во однос на Правилникот за начинот, обемот, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги на дневен престој, од аспект на лица со интелектуална попреченост Read More »

Одбележување на 60 години делување на РЦПЛИП – ПОРАКА и меѓународниот ден на лицата со попреченост

Во 2023 година се навршуваат 60 години од делувањето на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА. Во изминатите 60 години, РЦПЛИП – ПОРАКА, како матична организација на лицата со интелектуална попреченост во нашата држава, е носител на бројни иницијативи чија цел е создавање на општество во кое сите лица со …

Одбележување на 60 години делување на РЦПЛИП – ПОРАКА и меѓународниот ден на лицата со попреченост Read More »

Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА по повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост

ЦПЛИП – ПОРАКА Радовиш со свои активности на локално ниво го одбележа 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост. На 30.11.2023 год. во просториите на дневниот центар се реализираа креативни работилници со ученици од СОУ „Коста Сусинов“. Едната за ликовно изразување и творење на цртежи со новогодишна тематика, а другата за декорација на новогодишни …

Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА по повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост Read More »

Одржана работилница за разгледување на SWOT анализите и тековното оперативно работење на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

РЦПЛИП – ПОРАКА години наназад организира и одржува работилници на кои се разгледуваат и дискутираат изготвените SWOT анализи на локалните организации. SWOT анализата е структуриран метод за планирање на идните стратегии на организацијата, а воедно е мошне корисна и за проценување на актуелната состојба внатре во организацијата, со сите нејзини предности и слаби страни, но …

Одржана работилница за разгледување на SWOT анализите и тековното оперативно работење на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА Read More »

Активности во рамките на проектот „Интеркултурно учење за сите“

Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА во соработка со здружението „На пола пат“ од Србија и СУМЕРО од Босна и Херцеговина започнаа со спроведување на проект со наслов „Интеркултурно учење за сите“ во јануари 2023 година. Проектот се заснова на долгогодишното искуство на трите партнер организации во областа на социјална …

Активности во рамките на проектот „Интеркултурно учење за сите“ Read More »

Активности на социјалните сервисни служби на РЦПЛИП – ПОРАКА

Дневен центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Радовиш Активностите на дневниот центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Радовиш изминатиот период се реализираа согласно предвидената програма за работа. Покрај редовните активности, се спроведоа и низа активности и работилници кои произлегуваат од воспоставената соработка на дневниот центар со останати чинители. Во рамки на проектот „Интеркултурно учење на …

Активности на социјалните сервисни служби на РЦПЛИП – ПОРАКА Read More »

Одржани работилници за SWOT Анализа на дневните центри и на локалните организации на РЦПЛИП-ПОРАКА

Една од целите на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА е координација и поддршка на работата на нејзините локални организации. Поради тоа, во изминатите години РЦПЛИП – ПОРАКА организираше семинари за зајакнување на капацитетот на локалните организации. Првиот циклус на семинари се одржуваше во периодот од 1998 до 2000 година …

Одржани работилници за SWOT Анализа на дневните центри и на локалните организации на РЦПЛИП-ПОРАКА Read More »

Scroll to Top
Skip to content