Author name: Nebojsha

Одржани работилници за SWOT Анализа на дневните центри и на локалните организации на РЦПЛИП-ПОРАКА

Една од целите на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА е координација и поддршка на работата на нејзините локални организации. Поради тоа, во изминатите години РЦПЛИП – ПОРАКА организираше семинари за зајакнување на капацитетот на локалните организации. Првиот циклус на семинари се одржуваше во периодот од 1998 до 2000 година […]

Одржани работилници за SWOT Анализа на дневните центри и на локалните организации на РЦПЛИП-ПОРАКА Read More »

Scroll to Top
Skip to content