Гласило број 2, 2011 година

Гласило број 3, 2011 година

Гласило број 4, 2011 година

Гласило број 1, 2010 година

Гласило број 2, 2010 година

Гласило број 3, 2010 година

Гласило број 4, 2010 година

Гласило број 1, 2009 година

Гласило број 2, 2009 година

Гласило број 3, 2009 година

Гласило број 4, 2009 година

Гласило број 1, 2008 година

Гласило број 2, 2008 година

Гласило број 3, 2008 година

Гласило број 4, 2008 година

Гласило број 1, 2007 година

Кампања за промоција на еднаквост на лица со интелектуална попреченост во Република Македонија 2007 – Европска година на еднакви можности за сите Преку различноста до еднаквост во општеството

Гласило број 2, 2007 година

Гласило број 3, 2007 година

Гласило број 4, 2007 година

Гласило број 1, 2006 година

Гласило број 2, 2006 година

Гласило број 3, 2006 година

Гласило број 4, 2006 година

Гласило број 1, 2005 година

Гласило број 2, 2005 година

Гласило број 3, 2005 година

Гласило број 4, 2005 година

Гласило број 1, 2004 година

Гласило број 2, 2004 година

Scroll to Top
Skip to content