Лицата со попреченост се ослободени од партиципација за студирање Владата на Република Северна Македонија на своја седница донесе нова Уредба за правото на лицата со попреченост и други лица да бидат ослободени од партиципација за студирање

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКA

Работилница „Практични активности за унапредување на вештините за самостојно живеење на корисниците на дневните центри и социјалните клубови на РЦПЛИП – ПОРАКА“

Активности на Сојуз на стопански комори

Признание „Македонски квалитет 2021“ за РЦПЛИП – ПОРАКА

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Промоција на Извештајот за напредокот во имплементацијата на Конвенцијата на ОН за правата на лица со попреченост „10 ГОДИНИ ПОТОА“

Одбележан 3 Декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост „Лидерство и учество на лицата со попреченост кон инклузивен, достапен и одржлив пост КОВИД-19 свет“

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА и неговите сервисни служби во услови на пандемијата со КОВИД-19

Активности на НСИОМ и МИМ

Јавна дебата за зајакнување на механизмите за соработка меѓу организациите на лицата со попреченост, новинарите и надлежните институции

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Дали пописот на населението во Република Северна Македонија ќе обезбеди корисни статистички податоци за лицата со попреченост?

Нов мултимедијален перформанс „Мене ништо не ми пречи“

Повик на ЕАСПД

Аплицирај за Наградите за Иновација 2021 на ЕАСПД

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА

Активности на сервисните служби на РЦПЛИП – ПОРАКА во услови на пандемијата со КОВИД-19

Activities of the Republic Centre - PORAKA and EASPD

Second Regional Balkan Provider Forum

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА и ЕАСПД

Втор регионален форум за обезбедувачи на сервисни служби: Интервенцијата во рано детство како основа за нови можности во развивањето инклузивни заедници

Активности на ЕАСПД и РЦПЛИП - ПОРАКА

Одржан вебинар на тема: Зајакнување на интегрираните национални системи за интервенција во раното детство

Активности на ЕАСПД

Конференција на ЕАСПД „Кон инклузивно образование и ПОНАТАМУ“

Одржани работилници за SWOT Анализа на дневните центри и на локалните организации на РЦПЛИП-ПОРАКА

Соработка со НСИОМ и МИМ

Преку инклузивно новинарство до поголема вклученост на лицата со попреченост во заедницата

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Барање за обезбедување квалитетна здравствена заштита за лица со интелектуална попреченост во услови на пандемија со КОВИД-19

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА

Активности на сервисните служби на РЦПЛИП – ПОРАКА во услови на пандемијата со КОВИД-19

Преземен текст од апла.мк, 19.3.2021

Силни пораки за еднаквост одекнаа од ООУ „Тодор Ангелевски“ – Битола за Светскиот ден на Даунов синдром

Европската Унија усвои нова Стратегија за правата на лицата со попреченост 2021-2030 Унија на еднаквост

Activties of EASPD Inclusive education

EASPD calls for more flexibility and concrete action in schools

Активности на ЕАСПД Инклузивно образование

ЕАСПД повикува на пофлексибилни и конкретни акции во училиштата

Активности за подигнување на јавната свест кон лицата со попреченост Кампања ИСТО ИСТИ

Activities of EASPD Address the Resilience of Support Services in the Upcoming European Disability Strategy

Активности на ЕАСПД Сервисните служби за поддршка во новата Европска стратегија за попреченост

Што е вакцина против корона вирус? Лесно читливи информации

Активности на локалните организации на РЦПЛИП - ПОРАКА

Oдбележување на 3 Декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост, на локално ниво

Мултимедијална кампања на „Театар Пи“ и ЦПЛИП – ПОРАКА Скопје „Прозорците што се смеат“

Online Round Table for observing 3 December, the International Day of Persons with Disabilities Transforming the Society: Community for All

Scroll to Top
Skip to content