Одбележан 40-годишен јубилеј од делувањето на ЦПЛИП – ПОРАКА Куманово и свечено отварање на дневен центар

New UN Treaty to protect people with intellectual disabilities from discrimination and abuse

Усвоена Конвенцијата за правата на лица со попреченост

Меѓународно признание

Одбележување на 3-ти Декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост на локално ниво

CONCLUSIONS/RECOMMENDATIONS

Law for changes and amendment of the Law for employment of disabled persons

Significant development on international level at the beginning of the new millennium

Значаен развој на меѓународно ниво на почетокот на новиот милениум

2003 – ЕВРОПСКА ГОДИНА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТИ

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА во Куманово, Виница и Охрид

Гласило броj 4, 2013 година

Животот како безбедна авантура

Правата на лицата со интелектуална попреченост во Република Македонија

Јубилеј – 50 години РЦПЛИП Порака

Заштита на права на пациенти

Гласило број 1, 2012 година

Гласило број 2, 2012 година

Гласило број 3, 2012 година

Гласило број 4, 2012 година

Гласило број 1, 2011 година

Гласило број 2, 2011 година

Гласило број 3, 2011 година

Гласило број 4, 2011 година

Гласило број 1, 2010 година

Гласило број 2, 2010 година

Гласило број 3, 2010 година

Гласило број 4, 2010 година

Гласило број 1, 2009 година

Гласило број 2, 2009 година

Scroll to Top
Skip to content