Министерството за труд и социјална политика подготвува важен стратешки документ

Campaign for promotion of equality for persons with intellectual disability in the Republic of Macedonia

Кампања за промоција на еднаквост на лица со интелектуална попреченост “Преку различноста до еднаквост во општеството”

Campaign for promotion of equality for persons with intellectual disability in the Republic of Macedonia

Кампања за промоција на еднаквост на лица со интелектуална попреченост

The Government of the Republic of Macedonia has adopted Strategy for cooperation of the Government with the civil sector

Владата на Република Македонија усвои Стратегија за соработка на Владата со граѓанскиот сектор

“Community – based services for persons with intellectual disability – the future development”

40-th jubilee from the work and official opening of a day center in Kumanovo

Одбележан 40-годишен јубилеј од делувањето на ЦПЛИП – ПОРАКА Куманово и свечено отварање на дневен центар

New UN Treaty to protect people with intellectual disabilities from discrimination and abuse

Усвоена Конвенцијата за правата на лица со попреченост

Меѓународно признание

Одбележување на 3-ти Декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост на локално ниво

CONCLUSIONS/RECOMMENDATIONS

Law for changes and amendment of the Law for employment of disabled persons

Significant development on international level at the beginning of the new millennium

Значаен развој на меѓународно ниво на почетокот на новиот милениум

2003 – ЕВРОПСКА ГОДИНА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТИ

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА во Куманово, Виница и Охрид

Гласило броj 4, 2013 година

Животот како безбедна авантура

Правата на лицата со интелектуална попреченост во Република Македонија

Јубилеј – 50 години РЦПЛИП Порака

Заштита на права на пациенти

Гласило број 1, 2012 година

Гласило број 2, 2012 година

Гласило број 3, 2012 година

Гласило број 4, 2012 година

Гласило број 1, 2011 година

Scroll to Top
Skip to content