Активности на локалните организации на РЦПЛИП - ПОРАКА

Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА по повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Одбележување на 3-ти Декември – Меѓународен ден на лицата со попреченост, на национално ниво

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Одржана работилница за разгледување на SWOT анализите и тековното оперативно работење на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

Одржана дваесеттата сесија на Комитетот за правата на лица со попреченост

Разгледување на иницијалниот извештај на Република Македонија

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Отворен социјален клуб за лица со интелектуална попреченост во Македонска Каменица

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ АКТИВНОСТИ за корисниците на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

Стратегија на EASPD 2018-2021 ЗАЛОЖБА! – Обезбедување на сервисните служби на утрешнината

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА, НСИОМ, МИМ и МДИ

Први активности во рамките на проектот „Попреченоста е само прашање на перцепција”

Активности на НСИОМ координирани од РЦПЛИП - ПОРАКА

Зајакнување на капацитетите на НСИОМ и неговите организации – членки

Активности на ЦПЛИП – ПОРАКА Битола

Настан “Под ова небо исти сме”

Сорабтока на РЦПЛИП - ПОРАКА со ХЕРА

Обуки за подобрување на работата со деца со попреченост кои се жртви на семејно насилство

Активности на Мировниот копус и РЦПЛИП - ПОРАКА

Зајакнување на семејствата преку насочени обуки

Ново партнерство на РЦПЛИП - ПОРАКА

Потпишан меморандум за соработка со Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” – Скопје

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Завршни активности во рамките на европскиот проект „Рана инклузија преку взаемно учење”

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА

Ликовни работилници и хуманитарна изложба

Одбележување на 3 декември, Меѓународниот ден на лица со попреченост на национално ниво

Изведба на театарската претстава „Бакнати од сонцето”

Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

Одбележување на 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост

Активности на НСИОМ Централна манифестација за одбележување на 3 декември, меѓународен ден на лицата со попреченост

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Активности во рамките на проектот „Рана инклузија преку взаемно учење“

Активности на ЕАСПД и РЦПЛИП - ПОРАКА

Прв Форум на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост во Македонија

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Активности во рамките на проектот „Рана инклузија преку взаемно учење“

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Одржана работилница за SWOT анализа и оперативно работење на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Спортско – рекреативни активности за корисниците на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

ФИНАЛЕН НАСТАН

Циклус на обуки во рамките на меѓународниот проект „Disability Leaders of Tomorrow“

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Одржани два информативни настани за мултипликација во рамките на европскиот проект „Рана инклузија преку взаемно учење”

Зајакнување на капацитети на обезбедувачите на сервисни служби

Одржана работилници за пет модули во циклусот на обуки „Disability Leaders of Tomorrow“

Активности на Меѓународното училиште НОВА

Хуманитарен концерт “Teenage Riot”

Активности во дневните центри на РЦПЛИП - ПОРАКА

Кулинарска работилница со познатиот готвач Марк Де Јонг

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Активности во рамките на проектот „Рана инклузија преку взаемно учење“

Зајакнување на капацитети на обезбедувачите на сервисни служби

Одржана воведна работилница во циклусот на обуки „Disability Leaders of Tomorrow“

Scroll to Top
Skip to content