Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Одржани два информативни настани за мултипликација во рамките на европскиот проект „Рана инклузија преку взаемно учење”

Зајакнување на капацитети на обезбедувачите на сервисни служби

Одржана работилници за пет модули во циклусот на обуки „Disability Leaders of Tomorrow“

Активности на Меѓународното училиште НОВА

Хуманитарен концерт “Teenage Riot”

Активности во дневните центри на РЦПЛИП - ПОРАКА

Кулинарска работилница со познатиот готвач Марк Де Јонг

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Активности во рамките на проектот „Рана инклузија преку взаемно учење“

Зајакнување на капацитети на обезбедувачите на сервисни служби

Одржана воведна работилница во циклусот на обуки „Disability Leaders of Tomorrow“

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Активности во рамките на проектот „Рана инклузија преку взаемно учење“

Повик за пријавување на обуки

Бесплатен курс за обука за Disability Leaders of Tomorrow!

По повод 3-ти Декември, Меѓународен ден на лицата со попреченост

Отворен ден на дневниот центар за лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА Скопје во населба Аеродром, 2-ри Декември 2016 година, 11 часот

Поддршка од бизнис секторот

Реализација на донацијата од Винарската визба ТИКВЕШ

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Водич за самозастапување и социјална инклузија во рамки на проектот „Кон европски вредности: лицата со попреченост како еднакви граѓани“

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Информации и видео за проектот „Кон европски вредности: лицата со попреченост како еднакви граѓани“

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Активности во рамките на проектот „Рана инклузија преку взаемно учење“

06.10.2016 година, Демир Хисар

Официјално пуштен во употреба социјалниот клуб за лица со интелектуална попреченост во Демир Хисар

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА

СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ АКТИВНОСТИ за корисниците на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Информации за проектот „Кон европски вредности: лицата со попреченост како еднакви граѓани“

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Активности во рамките на проектот „Рана инклузија преку взаемно учење“

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Завршна конференција на проектот „Кон европски вредности: лицата со попреченост како еднакви граѓани“

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Кон европски вредности: лицата со попреченост како еднакви граѓани

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ АКТИВНОСТИ за корисниците на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

Од членството на РЦПЛИП – ПОРАКА во ЕАСПД ЕАСПД и клучните партнери ја повикуваат Европската унија да делува во областа на социјалната грижа

Од членството на РЦПЛИП – ПОРАКА во ЕАСПД ЕАСПД ги претстави моделите на добра практика за деловната способност и раната интервенција пред Обединетите нации

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Изложба на графики изработени од лица со интелектуална попреченост “Ликот на нашиот свет”

20 - 22 мај 2016 година

Одржанa работилницa за SWOT анализа и оперативно работење на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

ЕАСПД Конференција во Молдавија

Раната интервенција треба да стане алатка за инклузија

Покана за изложба на графики изработени од лица со интелектуална попреченост

„Ликот на нашиот свет“ 10.05.2016 година (вторник) со почеток во 12:00 часот, локација: Сули ан, Стара чаршија – Скопје

Партнерство на РЦПЛИП – ПОРАКА во европски проекти

Рана инклузија преку учење едни од други

Успешна реализација на повеќегодишна иницијатива

Отворен социјален клуб за лица со интелектуална попреченост во Битола

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Кон европски вредности – лицата со попреченост како еднакви граѓани

Донација од Друштвото за информатичка технологија СЕАВУС – Скопје

Scroll to Top
Skip to content