Activities of the local branches of PORAKA

Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

Campaign “Life as a safe adventure”

Кампања “Животот како безбедна авантура

Activities of RCPLIP – PORAKA

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА

Градоначалникот Трајновски го посети Дневниот центар – ПОРАКА Скопје

Activities of PORAKA in Kumanovo, Vinica and Ohrid

European conference in the Republic of Macedonia

Европска конференција во Република Македонија

Наградата за животно дело на ЕАСПД

Article taken from www.aerodrom.gov.mk

Care and work with horses

40-th jubilee from the work and official opening of a day center in Kumanovo

Одбележан 40-годишен јубилеј од делувањето на ЦПЛИП – ПОРАКА Куманово и свечено отварање на дневен центар

Sports and recreational activities for the users in the day centers of PORAKA

Workshop “Person centred planning in the work of the day centers for persons with intellectual disability”

Одржана работилница “Индивидуален пристап во планирањето на програма за работа со лица со интелектуална попреченост во дневни центри”

Одржани работилници за SWOT анализа

Donation from mine “Bucim” for the Day centar – PORAKA Radovis

CITY AND DISABILTY – Program for creation of local disability action plans in the municipalities Kumanovo, Vinica and Ohrid

ГРАДОТ И ПОПРЕЧЕНОСТА – Програма за креирање на локални акциони планови за попреченост во општините Куманово, Виница и Охрид

Кампања за превенција од малтретирање на деца и лица со интелектуална попреченост “ЖИВОТОТ КАКО БЕЗБЕДНА АВАНТУРА”

Strengthening citizen involvement In the legislative process

Обезбедувачите на сервисни служби за лица со попреченост не смеат да бидат жртви на финансиската криза!

Прва сесија на Комитетот на Обединети нации за правата на лица со попреченост

Activities of PORAKA in the municipalities Kumanovo, Vinica and Ohrid

Панел дискусија “Вклучување на попреченоста во редовните текови на развојната соработка; искуство, визија и иднина”

Доделени признанија по повод 3-ти Декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост

European Day of People with Disabilities 2008 Acting locally for a society for all

Scroll to Top
Skip to content